کتاب صوتی روح مجرد

یادنامه موحد عظیم و عارف کبیر حاج سید هاشم حداد

وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام

لزوم تشکیل حکومت اسلام و تهیّه مقدمات آن

اخــبار

کتاب «رساله طهارت انسان» تالیف آیه الله حاج سیّد محمد محسن حسینی طهرانی با ویرایش توسط انتشارات مکتب وحی تجدید چاپ شد.

علامه طهرانی (قدس سره) می فرمایند: آیات‌ [قرآن] یک‌ راه‌ِ سلام‌ را نشان‌ می‌دهد؛ و آن‌ احترام‌ و إکرام‌ به‌ پدر و مادر است‌. قرآن‌ دستور می‌دهد فرزند باید با نهایت‌ ادب‌ و احترام‌ با آنها (والدین) رفتار کند؛ و در سعی‌ حوائج‌ آنها، مساعی‌ جمیلۀ خود را بکار بندد.