اخــبار

کتاب «رساله طهارت انسان» تالیف آیه الله حاج سیّد محمد محسن حسینی طهرانی با ویرایش توسط انتشارات مکتب وحی تجدید چاپ شد.

علامه طهرانی (قدس سره) می فرمایند: آیات‌ [قرآن] یک‌ راه‌ِ سلام‌ را نشان‌ می‌دهد؛ و آن‌ احترام‌ و إکرام‌ به‌ پدر و مادر است‌. قرآن‌ دستور می‌دهد فرزند باید با نهایت‌ ادب‌ و احترام‌ با آنها (والدین) رفتار کند؛ و در سعی‌ حوائج‌ آنها، مساعی‌ جمیلۀ خود را بکار بندد.