• کتاب صوتی معاد شناسی ج 2

کتاب صوتی معاد شناسی ج 2 

موجود
 
درصد تخفیف اعمال شده: 20% ()
                            8000
 
برخی از مطالب این مجلّد:
1ـ حقایق و اعتباریات. 2ـ زندگی موقت و حیات جاودان. 3ـ سبب ترس از مرگ. 4ـ عمر بهترین سرمایه تکامل و تعالی‌. 5ـ مجانست خواب و مرگ. 6ـ عمل فرشتگان قبض ارواح و ملک الموت، عین عمل خداست. 7ـ عمل قبض روح و مشاهدات در حال مردن با باطن است.

 
 
نظرات کاربران
ارسال نظر