• وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام

وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام 

ناموجود
حضرت علامه آیت اللـه حاج سیدمحمد حسین حسینی طهرانی
وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام
 
درصد تخفیف اعمال شده: 20% ( )
                            
 
مجموعه مطالب‌ این‌ کتاب‌ که‌ بر اساس‌ حقائق‌ تاریخی‌ است‌ بصورت‌ شش‌ درس‌ ، از منشآت‌ حضرت‌ علاّمه‌ آیة‌اللـه قدّس‌ سرّه‌ برای‌ فضلاء از طلاّب‌ مشهد مقدّس‌ بوده‌ و توسّط‌ یکی‌ از فضلاء تنظیم‌ و گردآوری‌ شده‌ است‌ .مجموعۀ این کتاب ذکر حقایقی از تاریخ معاصر و فعالیت علماء برای محو کفر و اقامه حکومت اسلام است. بعضی از عناوین این کتاب عبارت است از:اندیشه اسلام است که می‌تواند جامعه را اصلاح کند. اندیشه اسلام منطبق با حقایق جهان هستی است.فقط ذهن و قلب متصل به ملکوت می‌تواند اسلام را درست بفهمد و ...
 
 
نظرات کاربران
ارسال نظر