اللـه شناسی جلد 3 

غیر از عارفان‌، جمیع‌ مردمان‌ خدا را با دیده‌ دوبین‌ می‌نگرند. آنان‌ که‌ غیر از خدا اثری‌ قائلند، مبتلا به‌ شرک‌ خفیّ هستند.

موجود
 
قیمت اصلی: 
190000
                            
 
 
 
نظرات کاربران
ارسال نظر