رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب 

این‌ رساله‌ ، چکیده اوّلین‌ دوره‌ از درسهای‌ اخلاقی‌ و عرفانی‌ علاّمه طباطبائی‌ قُدّس‌ سِرُّه‌ در حوزه علمیّه قم‌ است که‌ توسّط‌ علاّمه‌ آیت الله‌ حسینی طهرانی قدّس‌ سرّه‌ به عنوان‌ تقریرات‌ به رشته تحریر در آمده‌ و با تنقیحات‌ و اضافاتی‌ از ایشان‌ طبع‌ گردیده‌ است‌.
موجود
 
قیمت اصلی: 
115000
                            
 
 
 
نظرات کاربران
ارسال نظر