اخــبار

علامه آیة الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی (ره) در گفتاری می نویسد: شیعه مى‏گوید اساس تعالیم اسلام بر اساس امامت است. در زمان رسول الله خود آن حضرت امام بوده ‏اند، و توسط آن قلب بیدار که در منبع علوم قرار گرفته، به دلهاى امت افاضه معارف مى‏گردد، و بعد از آن حضرت توسّط ائمّه اطهار هر قلبى به اندازه سعه خود اشباع مى‏شود.

نوشتار ایشان چنین ادامه پیدا میکند:

«فقاهت در تشیع؛ نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء» تالیف سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی توسط انتشارات مکتب وحی منتشر شد.