• مطلع انوار جلد 3

مطلع انوار جلد 3

انتشارات مکتب وحی
موجود
14500
 

جلد سوم: حاوی ترجمه و تذکره عدّه ای از بزرگان و علماء و برخی از شخصیت های تأثیر گذار در جامعه و زمان خود همچون مرحوم میرزای شیرازی و سید جمال الدین اسد آبادی و... می باشد که مرحوم علامه به تحلیل و بررسی شخصیّت برخی از آنها پرداخته اند.
نظرات کاربران
ارسال نظر