• معاد شناسی جلد 4

معاد شناسی جلد 4

انتشارات علامه طباطبایی
موجود
10500
 

حضرت علامه آیت اللـه حاج سیدمحمد حسین حسینی طهرانی

معاد شناسی جلد 4

برخی از مطالب این مجلّد:
1ـ علائم‌ پیدایش‌ قیامت. 2ـ علائم‌ قیامت. 3ـ نفخ‌ صور و زنده‌ شدن‌ مردگان. 4ـ مراد از زنده‌ شدگان‌ به‌ صور و افراد مورد استثناء. 5ـ کسانی‌ که‌ در اثر نفخ‌ صور نمی‌میرند مُخلَصین‌ هستند. 6ـ انبیاء و ائمّه‌ متحقّق‌ به‌ اسمآء الله‌ الحُسنی‌ هستند. 7ـ معنای‌ وجه‌ الله‌ و وجه‌ موجودات.

نظرات کاربران
ارسال نظر