• معاد شناسی جلد 1

معاد شناسی جلد 1

انتشارات علامه طباطبایی
موجود
11000
 

حضرت علامه آیت اللـه حاج سیدمحمد حسین حسینی طهرانی

معاد شناسی جلد 1

برخی از مطالب این مجلّد:
1ـ حقایق و اعتباریات. 2ـ زندگی موقت و حیات جاودان. 3ـ سبب ترس از مرگ. 4ـ عمر بهترین سرمایه تکامل و تعالی‌. 5ـ مجانست خواب و مرگ. 6ـ عمل فرشتگان قبض ارواح و ملک الموت، عین عمل خداست. 7ـ عمل قبض روح و مشاهدات در حال مردن با باطن است.

نظرات کاربران
ارسال نظر